Le spectre rouge

Segundo de Chomón

19 November 1907

Work